Ramverk för framtiden

Våra ramverk

På BåthOlsen använder vi det ramverk som passar bäst för det aktuella projektet.
De flesta webbplatser bygger vi kring ramverket Bootstrap 4 tillsammans med våra egna tillägg.

Bootstrap
Bootstrap 4

Ett stilrent ramverk för de flesta webbplatser. Fungerar mjukt på både stor och liten skärm (Denna webbplats är kodad i BS4)

Bootstrap
Google AMP

Ramverk för mobila sidor. Väldigt snabbt och vänligt för sökmotorer i den mobila världen

Bootstrap
Framework 7

Ramverk för att bygga webbappar. Kompletta system som ser ut och känns som appar, fast på webben

WordPress
WordPress

Vissa företag, utan större IT-kunskap, vill kunna sköta sin webbplats själva och då använder vi WordPress för att göra det enkelt

RWD

Labbet

Vår IT-avdelning kallar vi för Labbet och här experimenteras det mycket med ny teknik. Hos oss är samarbetet mellan Labbet och Studion en av de viktigaste bitarna för att vi skall kunna ge våra kunder det absolut bästa på ett kostnadseffektivt vis.
IT & Design som en enhet

Social Media
The Code Lab

Ren kod

Med ren kod avser vi inte bara att vi använder de bästa verktygen. Ren kod för oss betyder att allt arbete bakom scenen utförs på ett sätt som gör att vi blir kostnadseffektiva och framtidssäkra.
Både vi och våra kunder vinner på ordning och reda

Vår kunskapsnivå

SEO & SM

UI & UX

HTML & PHP

LESS/SASS/CSS

SQL & MySQL

jQuery & JS

Digitaliserad marknadsföring

För att nå så många människor som möjligt via internet är det idag absolut nödvändigt att ha en bra placering hos sökmotorerna. Vi följer utvecklingen och anpassar oss hela tiden för att du skall få
så bra ranking som möjligt i sökmotererna

SEO Optimizing
Social Media

Social Media

För många företag är närvaron i Social Media den viktigaste marknadsföringskanalen. Social Media och strategin för SEO implementeras i Labbet med största omsorg för att all våra kunder skall få den bästa förutsättningen att lyckas med sina investeringar i den digitala världen