Kvalité

Publicering & uppföljning

En kvalitetssäkring där eventuella fel korrigeras, smådetaljer justeras och texter ändras är det sista steget innan ditt digitala projekt kan sjösättas.

Digitization

Kvalitetssäkring

På BåthOlsen kvalitetssäkrar vi alla projekt så att inga större ändringar behöver göras efter publicering. Studion och Labbet arbetar tillsammans vilket kraftigt reducerar tidsåtgången för eventuella ändring som behöver utföras.


Publicering

När man publicerar ett projekt skall man känna att det är väl genomfört. Publiceringen är starten på det som skall ge avkastning och det är alltid spännande när man skall testa sina idéer i verkligheten.

Copywriting
 

Uppföljning

Digital marknadsföring måste följas upp som alla andra insatser. Vårt mål är naturligtvis att alla våra kunders investeringar skall betala sig bra och ge både företaget och varumärket en skjuss framåt

 

Nytt projekt

Ofta startar vi upp nya projekt med samma kund regelbundet. Några gånger per år, varje månad eller lite då och då. Det långsiktiga samarbetet tillsammans med våra kunder ökar avkastningen och är kostnadseffektivt

Copywriting